• Hem
 • Allmänt
 • Energikonsulting
 • Entreprenadbesiktningar
 • Kontakt

Välkommen till Åhus Energikonsult

”den personliga konsulten”

 

 • Energikonsulting
 • Entreprenadbesiktningar
 • Upphandlingar
 • Kontraktsfrågor
 • Samtalspart energifrågor m.m.


Jag heter Rune Simonsson och är ägare och konsult i företaget. Sedan jag avslutade mina studier på Lunds Tekniska Högskola 1979 (maskin, energi), har jag varit verksam inom energisidan.

Via varvs och massaindustrin kom jag till entreprenadsidan där jag arbetat i ca 28 år. På Malmberg Water AB där jag varit anställd har jag bl.a. varit ansvarig för områdena Vattenrening (5 år), Biogas (13 år) och GeoEnergi (22 år).

Detta har inneburit väldigt skiftande arbetsuppgifter där jag har fått stor erfarenhet inom områden såsom, företagsledning, upphandlingar, kontraktshantering, entreprenadbesiktningar mm.

Jag har således lämnat entreprenadsidan och erbjuder nu mina tjänster till dig som Energikonsult!

Rune Simonsson

Vi energitekniker är i alla fall överens om en sak nämligen att våra energikostnader i framtiden kommer att fortsätta att öka. Det gäller således att använda så lite "primärenergi" som möjligt för att hushålla med vår jords resurser.

Att vara energieffektiv och miljömedveten kommer att vara viktiga framgångsfaktorer i framtiden. Du behöver sannolikt hjälp med att nå detta mål och den hjälpen kan du få av mig.

Inom områdena Värme- / kyla, Geoenergi och Biogas erbjuder jag bl.a:

 • Energiutredningar
 • Energikartläggning enligt Energimyndighetens riktlinjer för bidrag
 • Upphandlingar för kunds räkning
 • Kontraktsfrågor
 • Samtalspart i avtals- marknads- och energifrågor

 

Klicka på bilderna för större storlek

Klicka för större
Bild SGC
Klicka för större
Illustration GEOTEC
Klicka för större
Illustration GEOTEC
Klicka för större
Bild SGC
Klicka för större
Bild SGC


Alla som arbetar med entreprenader vet hur viktigt det är att få ett korrekt avslut av entreprenaden – faktiskt för både entreprenör och beställare. Här är entreprenadbesiktningen en viktig del!

Som "Entreprenörens ombud" har jag deltagit i många besiktningar. Nu kommer Jag att utnyttja denna erfarenhet som besiktningsman. För att kvalitetssäkra
mina tjänster så är jag av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) "Godkänd Besiktningsman" inom entreprenadsidan.

Jag utför besiktningar  bl.a. inom områdena:

 • Värme- och kyla
 • VVS (produktionsanläggningar, u-centraler, mm)
 • Geoenergi
 • Biogas
 • Maskininstallationer i allmänhet och inom vatten- och avloppsrening

Åhus Energikonsult AB                
Fältsippevägen 6                              
296 38 Åhus

Rune Simonsson
Civ. ing; Ing SBR

Tel. nr  0708-406200
rune@ahusenergikonsult.se
www.ahusenergikonsult.se

Org. nr  556842-8469
Företaget innehar F-skattesedel och är momsredovisningsskyldigt


Visa större karta
   
All content ©2011 Åhus Energikonsult AB, all rights reserved.